KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg, samlade förra veckan ett hundratal åhörare för att presentera föredrag och redovisning av Resultatrapport 2015.

Resultatrapporten är upplagd som en så kallad backcasting-rapport med tillbakablickar på hur den svenska fordonsflottan lyckades bli oberoende av fossil energi år 2030. Rapporten fick ta emot både ros och ris av debattpanelen.

Karin Svensson Smith (Mp) ordförande i Trafikutskottet med flera i panelen tror att rapporten skulle nå fler läsare om upplägget hade ändrats till att fokusera på att ”följande krävs för att lyckas nå fossilt oberoende godstransporter 2030”. Beslutsfattare med flera behöver vägledning för att kunna fatta rätt beslut som kan skapa en förändring.

KNEG som tidigare enbart har sett till godstransporter på väg ser i den nya rapporten även till sjöfart och järnväg samt kombinationer dessa tre emellan. Jag tycker att det är bra att detta totala grepp görs för att vi ska skapa så hållbara godstransporter som möjligt. Vi kommer även i framtiden vara beroende av vägtransporter, men kan dessa göras med förnybara drivmedel som till exempel etanoldrivmedlet ED95 i kombination med tåg eller båt så är mycket vunnet för hela samhället genom minskad klimatpåverkan.

Tyvärr tycker jag att rapporten har alldeles för lite fokus på biodrivmedel och möjligheterna med höginblandade sådana. Visst tas förnybara drivmedel upp, men det känns som en låginblandningsrapport. Vi kan inte låginblanda oss till ett fossilbränsleoberoende. Rapporten har en alldeles för låg tro på biodrivmedel generellt, framförallt då höginblandade, medan det finns nästan en övertro på el. El är definitivt en del av framtiden och är bra på rätt ställe, men el kommer inte att vara enda lösningen. Vi kommer behöva en kombination av lösningar vilket jag lyft så många gånger förut.

Sammanfattningsvis enades panelen om att det är svårt att köpa transporter! Tydliga gröna upphandlingar måste införas så snart som möjligt – vi kan inte vänta ytterligare ett antal år. Snart är det redan 2020. Vi behöver hjälpa transport-/fordonsköpare med utbildning så konkreta upphandlingskrav lättare kan ställas och därmed få fler klimatsmarta godstransporter att rulla på våra vägar.

Sveriges Åkeriföretag meddelade att de kommer genomföra utbildningar och seminarium för Transportköpare under våren 2016 – något som jag definitivt kommer att hålla utkik efter.