Äntligen ett positivt besked från EU! Ja, så känner nog många med mig i dag. Nu har biobränslebranschen och den svenska transportsektorn fått lite arbetsro så att vi kan skapa långsiktiga regler för biodrivmedel.

Den 14 december beslutade EU-kommissionen att bevilja Sveriges ansökan om undantag från statsstödsreglerna och att godkänna fortsatt skattebefrielse eller skattenedsättning för biodrivmedel. För flytande biodrivmedel som ED95 gäller det förlängda undantaget till och med 31 december 2018, medan undantaget för biogas förlängs till och med år 2020.

Sverige har länge haft en tätposition inom EU med allra störst andel biodrivmedel bland medlemsländerna, mycket tack vare att förnybara drivmedel har varit skattebefriade. Ska vi kunna nå vårt nationella mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 är det nu hög tid för regeringen att kavla upp ärmarna. Tillsammans med näringslivet måste regeringen utforma en långsiktigt hållbar biodrivmedelspolitik, som också kan accepteras i Bryssel.

I helgen slöts ett historiskt globalt klimatavtal i Paris. Nu måste vi gemensamt inom EU agera för att leva upp till det. Den svenska framgången med biodrivmedel är en viktig pusselbit. Genom att till exempel köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska en lastbils klimatutsläpp med nästan 90 procent. Nu arbetar vi vidare för att fler ska välja att minska sin klimatpåverkan.