Äntligen kom beskedet som så många väntat på! Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna Sveriges statsstödsansökan för fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel. Beslutet innebär att rena och höginblandade biodrivmedel, så som ED95, E85, RME100 och HVO100 kan fortsätta att skattebefrias i Sverige även under 2021.

EU-kommissionens beslut om förlängning gäller i ett år till 31/12 2021. Vilket naturligtvis är alldeles för kortsiktigt, men det ger oss tid och möjlighet att skapa långsiktiga förutsättningar för klimatsmarta höginblandade biodrivmedel.

EU har ambitionen att ha nya generella regler för statsstöd på plats till 1 januari 2022. Nu gäller det att vi fortsätter vårt påverkansarbete inom EU för att biodrivmedel, även efter 2021, ska kunna gynnas framför fossila drivmedel.

Nu firar vi den förlängda skattebefrielsen för att sen direkt fortsätta vårt gemensamma arbete för en långsiktig lösning.

@NordgrenLena på Twitter