Nu på onsdag träffar jag landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Sven-Erik är bland annat ansvarig för arbetet med ett nationellt skogsprogram för Sverige – och SEKAB har konkreta förslag på hur Sverige kan nyttja skogen hållbart. Jag har höga förväntningar på mötet och ser fram emot en mycket intressant diskussion. Samarbetsprojektet Närodlad Plast passar exempelvis som handen i handsken för skogsprogrammets vision att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Närodlad Plast baseras på svensk skogsråvara och syftar till industriell produktion av bio-polyeten. Utvecklingen av biobaserade kemikalier är en av förutsättningarna för hållbar utveckling i näringslivet och samhället. Att använda förnybara råvaror såsom skogen – eller förnyelsebara resurser som idag betraktas som avfall – är en viktig del i omställningen från fossilberoende till bioekonomi. Tekniken för att framställa plasten finns redan men nästan hela produktionen av bio-polyeten sker i Brasilien – men då med sockerrör som råvara. Det finns för närvarande ingen industriell produktion av bio-polyeten från skogsråvara, men om rätt politiska förutsättningar ges kan Närodlad Plast på ett helt nytt sätt visa vägen mot en biobaserad ekonomi, med produktion som både skulle skapa arbetstillfällen i Sverige och samtidigt minska klimatpåverkan.

I avgörande tider där klimathotet ska lösas i FN:s klimatmöte i Paris är det viktigare än någonsin att lyssna på och ta del av näringslivets innovationer och lösningar. Det finns en stor potential för den europeiska industrin att bli hållbar på riktigt. Vi vill se övergången till en bioekonomi nu och vi vill att Sverige ska vara ledande i den omställningen. Sven-Erik Bucht har ett stort ansvar och möjlighet att driva Sverige framåt i det arbetet och vi ser fram emot att diskutera möjligheter och hinder med honom!