Riksdagsledamot Ingemar Nilsson (S) samt Örnsköldsviks kommunalråd Glenn Nordlund (S) och Per Nylén (S) besökte oss på SEKAB förra veckan.

Gruppbild Riksdagsledamot Ingemar Nilsson (S)

Tillsammans med Ylwa Alwarsdotter, Thore Lindgren och Jonas Marcusson fick jag då  möjlighet att presentera våra biobaserade produkter och den världsledande teknologin CelluApp® och berätta om hur dessa är viktiga komponenter i ett samhälle med Bioekonomi. Vi har ett stort behov av nya produkter för att ersätta det fossila i vår vardag.

Riksdagsledamoten fick ta del av exempel på hur sockerströmmar från skogen har stor potential inom flera olika användningsområden medan vi samtidigt ändå värnar vårt hållbara skogsbruk.

Vi förde även intressanta samtal om hur ett system för biodrivmedel med en kvot- alternativt reduktionsplikt kan utformas parallellt med ett system som säkerställer att även de höginblandade drivmedlen som etanolbränslet ED95 är en självklar del av marknaden. Ska vi nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 så kommer de höginblandade alternativen behövas.

Samtal mellan Ingemar Nilsson (S) och Thore Lindgren, SEKABDet behövs breda politiska överenskommelser för att skapa långsiktiga beslut i ett biobaserat samhälle kompletterat av ett bioekonomiskt handslag mellan stat och näringsliv, vilka behöver dela riskerna för investeringar i de första industriella anläggningarna där tekniker som CelluAPP® skalas upp.

En fantastiskt inspirerande och givande dag med ömsesidigt utbyte kompletterades med ett besök i demoanläggningen Biorefinery Demo Plant.

@NordgrenLena på Twitter