Vid årsskiftet höjdes energiskatten på diesel och bensin, i enlighet med regeringens budget. Dessvärre tvingar EU:s stelbenta regler Sverige att även höja skatten på flera förnybara alternativ, som etanolbränslet E85 för personbilar och RME för tunga fordon. Den stora förloraren är klimatet.

Det finns dock fortfarande förnybara alternativ för lastbilar och bussar som inte har blivit dyrare än tidigare. Etanoldrivmedlet ED95 berörs inte av skattehöjningarna utan är även i fortsättningen helt skattebefriat. ED95 fungerar i anpassade dieselmotorer och kan minska koldioxidutsläppen med nära 90 procent jämfört med diesel.

Så här ser skattesatserna på drivmedel ut i dag, efter höjningarna den 1 december 2015 och den 1 januari 2016:

Skatter på drivmedel - infografik - 2016-01-11

Det här är förstås dyster läsning för oss som är engagerade i klimatfrågan. Enda ljusglimten är att ED95 och HVO fortsätter vara skattebefriade. Därmed har de relativt sett blivit billigare efter skattehöjningen på diesel. Förhoppningsvis kan det vara ytterligare ett argument för fler åkerier och bussbolag att satsa på dessa förnybara alternativ.

Det verkligt tragiska är skattehöjningarna på E85, som gör drivmedlet dyrare än fossil bensin räknat per mil. Det är naturligtvis ett bakslag för arbetet med att minska personbilarnas klimatpåverkan. E85 är ett långt mer klimatsmart alternativ än bensin och minskar utsläppen till minst hälften.

E85 är ett av de mest beprövade och tillgängliga biodrivmedlen i Sverige. Att priset nu höjs beror på att EU:s statsstödsregler inte tillåter att biodrivmedel får skattelättnader som gör att de blir billigare än de fossila bränslen de ersätter – de får inte överkompenseras.

Att ED95 och HVO kan fortsätta få skattelättnader beror på att de bränslena inte anses vara överkompenserade ens när de är helt skattebefriade. Utan lättnader skulle biodrivmedel vara dyrare än bensin och diesel eftersom det fortfarande kostar mer att producera dem.

I Sverige är det Energimyndigheten som räknar på om drivmedel är överkompenserade eller inte. Myndighetens beräkningar utgår från den senaste tidens priser samt prognoser för oljeprisutvecklingen. Det är trubbiga instrument. Snabba svängningar i oljepriset kan leda till att det blir som nu – att biodrivmedel faktiskt blir dyrare än bensin och diesel.

Med klimatglasögonen på hade det förstås varit bättre om biodrivmedel tilläts vara billigare, inte bara periodvis utan permanent. Då hade vi kunnat gardera oss mot situationer som den nu har uppstått, där många personbilsägare väntas överge ett klimatsmart alternativ för att till lägre kostnad släppa ut långt mer koldioxid.

Sverige har fått tillstånd från EU att fortsätta ge skattelättnader till flytande biodrivmedel fram till 2018. Det är bra, men alla biodrivmedel borde vara helt skattebefriade, inte bara ED95 och HVO, om vi ska klara målet om fossiloberoende.