Nya siffror från Svenska Petroleuminstitutet visar att koldioxidutsläppen från drivmedel och bränslen fortsätter att öka. Den totala ökningen under 2010 var ca 4 % jämfört med 2009. Enligt statistiken minskade koldioxidutsläppen från bensin samtidigt som utsläppen från diesel och eldningsolja ökade.

I faktiska siffror så rör det sig om 29,3miljoner ton koldioxid som har släppts ut i Sverige under 2010. Att utsläppen från bensin har minskat beror på att fler har valt diesel eller E85 som drivmedel.

De åsikter som ibland framförs, nämligen att diesel skulle vara någon form av miljövänligt alternativ, kommer än en gång på skam då utsläppen från dieselbränsle har ökat till 12,5 miljoner ton. Det är en ökning med 8 % bara sedan 2009.

Den ökade användningen av diesel förklaras med en ökning av yrkestransporter. Idag finns det miljövänliga alternativ till diesel för tunga transportfordon. ED95 är ett av dem. Etanol är ett mycket rent och effektivt bränsle för modifierade dieselmotorer och ett av de alternativ som till skillnad från diesel faktiskt är miljövänliga.

Nu är det dags att ta larmsignalerna på allvar och bryta vårt beroende av fossila bränslen. Vi kan inte ta ständigt ökade utsläpp av växthusgaser med en axelryckning.