”Allt sommonica-normark kan göras av olja kan också göras av skog!” Det säger Monica Normark, ny utvecklingsingenjör hos oss på SEKAB E-Technology.

Vi är väldigt stolta över att kunna presentera Monica som ny medarbetare. Hon blir en förstärkning till vårt arbete med att omvandla restmaterial till miljövänliga kemiprodukter.

Alla vet att oljan inte kommer att räcka för all evighet, men vad alla kanske inte vet är att vi kan ersätta fossil olja även inom kemisektorn. Vi på SEKAB utvecklar teknologier för att kunna utvinna cellulosasocker och lignin från trä, halm och annan biomassa. Teknologier som gör att oljan kan fasas ut och ersättas med förnybar råvara.

Monica Normark är klippt och skuren för att bidra i det arbetet. Hon har en doktorsexamen i kemi från Umeå universitet och har forskat på just förbehandling och framställning av socker från lignocellulosa. Det känns fantastiskt roligt att vi är ett så bra gäng som bryter ny mark på detta område!

Vår teknologiplattform CelluAPP® gör det möjligt att förädla trä, halm och annan cellulosarik råvara till kemiprodukter, biogas och lignin. Det gör att en stor mängd företag kan tjäna pengar på cellulosabaserade biprodukter som är vanliga inom exempelvis skogs- och jordbruket.

Vi vill helt enkelt göra det möjligt för företag att omvandla restmaterial till miljövänliga restprodukter som går att sälja, på det sättet kan både företagen och miljön gå med vinst.

Thore Lindgren