Kristina Nilsson

Att skapa en bättre värld genom hållbara lösningar – det är inte bara Sekabs mission utan också det som motiverar oss att varje dag göra ett lite bättre jobb än dagen före.

För oss som jobbar på Sekab är arbetet för en hållbar värld en självklar del av vardagen. Men vi vill att det ska framgå tydligare än det kanske har gjort tidigare. Därför har vi nu moderniserat vårt visuella uttryck.

En del i det är att vi nu har lanserat en ny version av den webbplats du nu är inne på. I arbetet med den nya webben har målet varit att förtydliga vad vi historiskt har gjort för att öka hållbarheten, vad vi gör i dag och vilka utmaningar vi har kvar.

Samtidigt har vi också strävat efter att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse. Bland annat är webben nu helt mobilanpassad.

Parallellt med att vi har utvecklat hemsidan har vi dessutom tagit fram en ny logotyp. Ett mål har varit att hitta ett mjukare och mer modernt uttryck som bättre speglar nutiden. I arbetet med både loggan och nya webben har vi strävat efter att de ska spegla den gröna inriktning som alltid varit en naturlig del av Sekab – att skapa en bättre värld genom hållbara lösningar.

Jag vill rikta ett stort tack till de många av Sekabs medarbetare som varje dag arbetar för att ta oss ett steg närmare vår vision om ett hållbart samhälle. Många har också gjort viktiga bidrag i arbetet med webben och loggan.

Med detta på plats ser jag fram emot en grönare och mer modern framtid.

Kristina Nilsson
Kommunikationsansvarig, Sekab