Tankstationen, som öppnar nu på torsdag, är avsedd för tung trafik och här kommer lastbilar att kunna tanka ED95, ett etanolbaserat biobränsle för anpassade dieselmotorer.  Det är stora nyheter att Stockholm blir först med en publik tankstation för ED95 och det är oerhört glädjande att OKQ8, som en av Sveriges största drivmedelsföretag, satsar på ED95 och banar väg för en ny typ av hållbar transportindustri.

Stockholm har haft en positiv utveckling gällande miljöbilar men när det kommer till de tunga lastbilarna har inte lika mycket gjorts. Tung transportindustri i Stockholm utgör 5-10 procent av trafiken men står för en långt större andel av utsläppen. Anläggningen är därför det första steget i en vision om utvecklingen av en ny svensk infrastruktur av tankställen för hållbara lastbilstransporter som kör på ED95 och andra biobränslen.

Satsningen är en del av projektet CleanTruck (Clean and energy efficient trucks for urban goods distribution) som drivs av OKQ8 AB, Miljöförvaltningen i Stockholm och AGA Gas AB. Projektet syftar bland annat till att etablera tankstationer för förnybart lastbilsbränsle och att testa och demonstrera nya miljölastbilar. SEKAB deltar i projektet genom att stå för leveransen av ED95 till tankstationen som ligger i Haninge, Jordbro.

ED95, som består av 95 % etanol och 5 % tändförbättrare, är ett förnybart drivmedel utvecklat för dieselmotorer. Det är baserat på bioetanol och är redan ett väl etablerat grönt drivmedelsalternativ inom transportsektorn. Över 500 SL-bussar kör idag på ED95. Jämfört med en konventionell dieselmotor minskar utsläppen av fossil koldioxid med upp till 90 procent vid körning på ED95 – samtidigt som energieffektiviteten bibehålls.