I fredags träffade jag tillsammans med IKEM Marco Mensink, som är ny GD på vår europeiska branschorganisation för kemiindustrin, Cefic. Cefic är den största branschorganisationen i Bryssel – och med rollen följer stora möjligheter att påverka utvecklingen av både branschen och politiken. Vi träffades över en lunch och diskuterade potentialen för bio-baserade kemikalier i Europa.

Från vänster: Marco Mensink (Cefic), Erika Jangen (Weber Shandwick), Ulrika Lyckman (Svenska representationen i Bryssel), Nils Hannerz (IKEM)  Från vänster: Marco Mensink (Cefic), Erika Jangen (Weber Shandwick), Ulrika Lyckman (Svenska representationen i Bryssel), Nils Hannerz (IKEM). Foto av: Ylwa Alwarsdotter

Marco Mensink, som närmast kommer från rollen som chef för skogsindustriernas europeiska branschförening, ser en enorm utvecklingspotential för Europa och omställningen till en bioekonomi. Han har genom sina gedigna erfarenheter från skogsindustrin en djup förståelse för vilken stor möjlighet skogen har att bidra till lösningen för en materialväxling från fossilt till bio-baserat inom industrin.

Han menade också att det finns stora möjligheter att använda Kommissionens verktygslåda för att öka fokus på bio-baserat – inte minst när det gäller den stora investeringsplan som Jean-Claude Juncker i sin roll som ordförande för EU-kommissionen sjösatt. Det ska vi ta fasta på!

Jag lyfte självklart Närodlad Plast– ett projekt som i sin kompletta kedja från skog till efterfrågan på produkt är unikt. Marco var imponerad av det arbete vi gör här i Örnsköldsvik – och jag passade också på att bjuda in Marco att besöka SEKAB och få en visning av anläggningarna, vilket han gärna ville. Det ser vi fram emot!