Just nu byggs ett nytt IKEA-varuhus och ett nytt shoppingcenter i Umeå som beräknas öppna nästa vår. IKEA är noga med att ta miljöhänsyn vid bygget, och har därför valt att använda bergvärme för att leverera värme och kyla både varuhuset och köpcentrumet.

Bergvärmeanläggningen består av 145 energibrunnar där en så kallad köldbärare, Thermol från SEKAB, kommer att cirkulera för att föra värme till eller från fastigheterna.

Thermol tillverkar vi av andra generationens etanol som har mycket bra klimategenskaper. Etanolen framställs av restprodukter från skogsindustrin. Den bryts också snabbt ner i naturen, vilket är extra viktigt när den används i anläggningar som har nära kontakt med mark och vattentäkter.

Energibrunnarna under varuhusen har borrats av vår samarbetspartner KS Geoenergi. Totalt levererar SEKAB mellan 20 000 och 25 000 liter ren etanol till anläggningen i Umeå. Vi är naturligtvis väldigt glada över att KS Geoenergi har valt att använda Thermol från SEKAB i bergvärmesystemet – inte minst eftersom det är ett så bra val för klimatet.