För havsmiljö, fiske och turism är oljeläckan i Mexikanska golfen en tragedi och olyckan sätter än en gång vår känsliga energiförsörjning i fokus.

Det går väl knappast att få en tydligare signal om att vi måste agera redan nu, varje gång en olycka som denna inträffar är det redan för sent. För att slippa riskfylld och miljöfarlig oljeutvinning, minska vårt beroende av en ändlig energikälla och i den mån vi kan minimera växthuseffekten måste vi hitta nya vägar.

Hela världen är starkt beroende av oljan och vi kommer att fortsätta vara beroende av fossila energier ett bra tag framöver. De alternativa energikällor och drivmedel vi har är inte tillräckliga för att ersätta de ofantliga energimängder som olja, kol och gas har gett oss under det senaste seklet.

Därför måste vi från alla håll i samhället börja arbeta för en ökad produktion av biodrivmedel av flera olika slag av och hitta fler förnybara energikällor. Ju snabbare vi kan accelerera forskning och produktion, desto snabbare kan vi bryta oljeberoendet och tillgodose större delar av energibehovet med förnybar energi.

En kombination av att använda det som redan står till buds idag i form av etanol, biogas, biodiesel RME, bränslesnåla motorer, hybriddrift och forskning kring nya råvaror och tekniker för att framställa biodrivmedel kommer att kunna hjälpa oss en bra bit på väg mot ett fossilfritt samhälle.