I dag börjar VTI:s konferens Transportforum i Linköping och jag är inbjuden att medverka vid seminariet Drivmedelsproduktion och drivlinor för framtiden.

Där kommer jag framförallt betona vilken viktig roll etanol och särskilt drivmedlet ED95 har för att Sveriges ska kunna nå sitt mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

ED95 består av 95 procent etanol och fungerar i anpassade dieselmotorer för bussar och lastbilar. Vi på SEKAB har arbetat i 30 år med att utveckla och tillverka bränslet och vet att det är ett väl beprövat drivmedel med mycket god klimatnytta.

Målet med att ta fram ett etanoldrivmedel var från början att förbättra luften i stadsmiljöer. SEKAB inledde 1985 ett utvecklingsarbete tillsammans med Scania, vilket har lett till ett drivmedel som förutom renare luft också ger kraftigt reducerade klimatutsläpp. En lastbil som kör på ED95 istället för diesel kan minska sina utsläpp med nästan 90 procent.

Och transportsektorns påverkan på klimatet måste minska. I dag släpper tunga lastbilar i Sverige ut runt 3,9 miljoner ton koldioxid varje år. Om dessa lastbilar istället skulle köra på den mest effektiva etanolen skulle utsläppen kunna minska med 3,4 miljoner ton. Redan med den vanligaste etanol som finns i dag får vi en reduktion på 2,6 miljoner ton.

Miljön och klimatet har alltså mycket att vinna på att fler förstår vilka enorma fördelar det finns med att ställa om från diesel till ett förnybart drivmedel som ED95.

Vi behöver fler ekonomiska incitament för att fler ska vilja ställa om till förnybara alternativ. Ett sådant exempel skulle kunna vara en miljölastbilspremie. Ett annat är att ge skattebefrielse till klimatsmarta bränslen, något som skulle kunna vara mycket effektivt men som tyvärr motarbetas av EU.

Så sent som vid årsskiftet höjdes skatterna på flera biodrivmedel på grund av stelbenta EU-regler. Det påverkar klimatet negativt och försvårar omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför behöver vi öka kunskapen, inte minst i branschen, om den goda klimatnytta som förnybara drivmedel står för.

Är du på plats på Transportforum, kom gärna och prata mer om etanol efter seminariet. Vi håller till i lokalen Operan klockan 13.15–14.45 i dag den 12 januari. Hoppas att vi ses!