I fredags fick Sekab och ett flertal andra företag i Örnsköldsvik besök av riksdagsledamot Penilla Gunther (KD). Penilla ansvarar för krist-demokraternas näringspolitiska frågor och min kollega Jonas Markusson, ansvarig för bio-business development på SEKAB, resenterade SEKAB och de olika utvecklingsprojekt som vi är engagerade i.

Två intressanta frågor i diskussionen var offentlig upphandling och statlig finansering av Forskning och Utveckling kopplat till investeringsstöd. Penilla var tydlig med att den svenska politiken borde ses över och att strukturella förändringar behöver göras.

– Jag ser att man kanske behöver omfördela medlen, kanske mindre små satsningar till förmån för några större satsningar.

Jonas presenterade även Närodlad Plast, samarbetsprojektet som undersöker konkreta lösningar som redan med dagens teknik skulle kunna förverkliga en värdekedja för produktion av förnybar, biobaserad plast från svensk skogsråvara. Att det finns en del hinder som stoppar utvecklingen mot ett biobaserat samhälle, bland annat EU:s importtullar på bioetanol var en nyhet för Penilla. EU:s importtullar innebär att företag som importerar bio-etanol till EU för kemikalieproduktion betalar motsvarande ca 50 % i tull, medan import av olja för kemikalieproduktion har 0 % tull.

– Det är ju inte klokt, så ska det ju inte vara, kommenterade Penilla tullproblematiken.

Det är avgörande för oss att politiker som Penilla engagerar sig för omställningen av den svenska industrin till hållbara råvaror.  Vi har alla förutsättningar för att göra en stor skillnad med en gemensam kraftansträngning, industriföreträdare och politiker tillsammans.

Penilla Gunther