Den 9 juni anordnade BAFF (BioAlcohol Fuel Foundation), i samarbete med SVEBIO seminariet ”Etanol som ersättning för bensin och diesel” i Stockholm. Ett drygt hundratal deltagare hade sökt sig till seminariet där forskare, politiker och representanter för fordons- och bioenergibranschen samlades för att diskutera etanolens roll i Sverige och världen.

Idag består biodrivmedlen i världen till 80 procent av etanol. Det är därför inte en svensk eller europeisk fråga – det är en global fråga. Sverige har alla förutsättningar att vara delaktig i en stark utveckling av bioenergisektorn, något som kommer att gynna landet. Traditionellt sett har Sverige haft ett försprång gentemot övriga Europa men sedan hösten 2008, då etanolutvecklingen började stanna av, har vi gått miste om 330 000 ton minskade utsläpp av CO2. Medan resten av världen rustar för ökat etanolanvändande backar Sverige samtidigt i frågan. Är det verkligen så vi vill ha det frågade sig flera deltagare under dagen.

Det är stora volymer fossil energi som behöver ersättas inom en snar framtid. Mellan 2,5-3 miljarder människor världen över är idag beroende av bioenergi, som ofta är ineffektivt producerad. Den traditionella användningen av biomassa måste ställas mot den moderna formen av nyttjande som kan skapa högre effektivitet, bättre hälsoeffekter och ett bättre och effektivare nyttjande av marken. På seminariet visade SIDA hur endast 1,5–2,5 procent av deras biståndspengar idag går till energisektorn. Här finns det en stor potential för utveckling. Utan energi skapas inget välstånd!

I debatten om biodrivmedel ställs ofta elbilar mot etanolbilar. Det är varken en konstruktiv eller relevant jämförelse då lösningen på energiförsörjningen inte ligger i det ena eller andra biodrivmedlet. Lösningen består snarare i en kombination av flera olika biodrivmedel för att vi ska ha en chans att kunna ersätta den fossila energin inom transportsektorn. Det är därför viktigt att vi skapar en flexibilitet i de nya energisystem som vi nu bygger upp. Om man ställer sig frågan hur klimateffektiv etanol är, så är svaret att precis som för andra biodrivmedel så beror det på hur och var den är producerad.

Representanter från media tog del av dagens diskussioner och fick möjlighet att resonera kring varför det går trender i det sätt på vilket etanol och andra biodrivmedel speglas i media. Ett enkelt svar som gavs är att media gärna förenklar i svåra frågor och att dagsmedia gärna vill ha snabba händelser som det går att sätta bra och enkla rubriker på.

Dagen avslutades med en intressant debatt då bland annat representanter för alliansen och de rödgröna fick ge sin syn på utvecklingen av biodrivmedel och möjligheterna att skapa en industriell utveckling. Direktiv och regelverk behöver vara långsiktiga!

Samtliga föredrag, debatten samt en sammanfattande film kan ses på BAFFs hemsida www.baff.info