Vi har precis fått in glädjande försäljningssiffror för vårt gröna alternativ till diesel, ED95. Försäljningen av det etanolbaserade biodrivmedlet för tunga transportfordon rekordökade med hela 17 procent under mars månad.

Det finns uppenbarligen ett sug efter ett hållbart biodrivmedel inom den tunga transportsektorn. Efterfrågan på ED95 har växt ända sedan marknadsintroduktionen i mitten av 1980-talet men har tagit ordentlig fart den senaste tiden. En jämförelse av första kvartalet i år jämfört med samma period 2010 visar att försäljningen av ED95 har ökat markant i år med hela 21 %. Vi kan spåra en betydande del av ökningen till busstrafiken, vilket är bra för både stadsmiljön och människors hälsa.

ED95 består till 95 procent av hållbar etanol samt nödvändiga tillsatser som tändförbättrare, denatureringsmedel och korrosionsskyddsmedel. Det är utvecklat för modifierade dieselmotorer i lastbilar, bussar samt andra tunga fordon och har en lika hög verkningsgrad som diesel. Samtidigt gör den rena förbränningen av etanol att fordonen klarar de högsta utsläppskraven till och med utan partikelfilter.

En ökad användning av etanolbaserad drivmedel välkomnas av energiforskaren Pål Börjesson, docent vid Lunds Tekniska Högskola, som anser att det finns stora klimatvinster att göra om transportsektorn bryter sitt beroende av fossila drivmedel.

– Genom att öka användningen av klimateffektiv etanol i tunga fordon får man både en stor klimatvinst, cirka 80 procent, och en hög bränsleeffektivitet. Denna kombination blir allt viktigare i utvecklingen av hållbara biodrivmedelssystem. Dessutom förbättras den lokala luftmiljön vilket är speciellt viktigt för till exempel stadsbussar, säger Pål Börjesson, docent vid Lunds Tekniska Högskola.

Läs gärna vårt pressmeddelande för mer information.

Sofie Indevall