Det är med glädje som vi på SEKAB noterar att det etanolbaserade drivmedlet E85 har blivit ett etablerat alternativ till bensin och att försäljningen fortsätter att öka. Och ökningen är markant. Preliminära siffror från Svenska Petroleum Institutet (SPI) visar att försäljningen av E85 i Sverige steg med hela 27 procent i mars, vilket ger en ackumulerad ökning på totalt 17 procent. Dessutom har SEKAB:s egen försäljning av E85 ökat med rekordhöga 58 procent från februari till mars i år. Det är goda nyheter för både miljön och för vår hälsa.

E85 består till 85 procent av etanol, resterande andel är bensin och denatureringsmedel. Det är ett drivmedel avsett för bränsleflexibla bilar.Vid körning på E85 sänks utsläppen av fossilt koldioxid med cirka 80 procent jämfört med bensin. Likaså halveras utsläppen av kväveoxider.

Som konsument behöver man inte tvivla på etanolens hållbarhet och klimatnytta. Etanolen står under strikt lagstiftning och kontroll, både i Sverige och inom EU, något som vi har beskrivit mer ingående i ett tidigare blogginlägg om regelverket för etanol.

Tanking av etanol

Etanolbaserade drivmedel fyller en viktig funktion i samhällets omställning från klimatbelastande fossila drivmedel till gröna förnybara bränslen. I och med att etanolen finns här och nu, tillgänglig för alla genom den etablerade infrastrukturen med tankställen över hela vårt land så är det ett seriöst alternativ till bensin och diesel.