I går fick vi veta att SEKAB får stöd av regeringens initiativ Klimatklivet för att hjälpa åkare i Västernorrland att ställa om till det förnybara etanolbränslet ED95. Det är ett viktigt steg på vägen mot mer hållbara transporter i norra Sverige.

Projektet innebär att vi tillsammans med drivmedelsförsäljaren Alltank, som är en del av Sundfraktgruppen, ska etablera tre tankstationer för ED95 i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Syftet är att underlätta för åkerier i regionen att ställa om.

Syftet med Klimatklivet är att stötta lokala klimatinvesteringar och minska utsläppen av växthusgaser. I just Västernorrland står transportsektorn för drygt 40 procent av länets klimatutsläpp.

Därför är vi glada att Klimatklivet genom Länsstyrelsen Västernorrland har sagt ja till projektet och vill satsa på att fler ska tanka förnybart. Med den mest effektiva etanolen kan utsläppen från bussar och lastbilar minska med nästan 90 procent jämfört med om de körs på diesel.
Ett klimatkliv i rätt riktning för Västernorrland!

@NordgrenLena på Twitter