Sedan förra veckan deltar SEKAB i Fossilfritt Sverige, ett initiativ från regeringen som ska göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

För oss är det självklart att vilja vara med och bidra till att Sverige kan bli ett föregångsland i arbetet för en mer hållbar framtid. Så här börjar deklarationen som SEKAB och alla andra drygt 150 aktörer som deltar i Fossilfritt Sverige har skrivit under:

”Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer.”

Fungerande transporter är helt nödvändiga i ett välfärdssamhälle med hög levnadsstandard. För att möta klimatutmaningarna är det lika nödvändigt att utsläppen från tunga fordon minskar.

Vi har ett stort arbete framför oss. Utsläppen från tunga fordon har ökat sedan millennieskiftet. Men vi har också lösningarna. Lastbilar och bussar skulle redan i dag kunna tankas med förnybara drivmedel istället för diesel.

Mer biodrivmedel är ett sätt att få det bästa av två världar: effektiva transporter med låg klimatpåverkan. SEKAB:s etanoldrivmedel ED95 är förnybart, väl beprövat under 30 år och kan minska utsläppen med nästan 90 procent jämfört med diesel.

Alla biodrivmedel behövs i ett Fossilfritt Sverige. Därför vill vi nu uppmana alla våra kollegor i transport- och drivmedelsbranscherna att också ansluta sig till initiativet. Som regeringen själv skriver: Nu är tiden att agera.