Man kan träffa många trevliga människor på mässor. På Persontrafikmässan i Älvsjö träffade vi Mikael Ivarsson från Kommunal och vi kom att prata om etanolens fördelar. Han är motorsportintresserad, och som känt körs mången rallybil på etanol tack vare det höga oktantalet. Mikael Ivarsson har även konverterat sin privata bil och vi bad honom berätta lite mer om det framför kameran.

Etanolens höga oktantal innebär inte bara att man kan göra starka och snabba motorer, den innebär även att man kan bygga motorer som drar mycket lite bränsle. En sådan optimerad etanolmotor i kan tillsammans med etanol som uppfyller alla hållbarhetskriterier ge mycket små utsläpp av klimatgaser.