jforsberg_Framtidsminister-8221-220x146 jforsberg_Framtidsminister-8236-220x146

I onsdags besökte Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor, Örnsköldsvik för att bland annat träffa näringslivet och för att titta på SP Processums teknikpark, som är ett ledande centrum för bioekonomi- och bioraffinaderiutveckling.

– Det sker oerhört mycket i forskningen inom ramen för hållbar utveckling och politiken måste bli bättre på att ta del av de framsteg som görs, sa Kristina Persson inför mötet.

Jag berättade om SEKAB och samarbetsprojektet Närodlad Plast för att visa på näringslivets ambitioner att utveckla en hållbar kemiindustri. Plast tillverkas idag i mycket stor utsträckning av fossila råvaror, trots att det lika gärna kan tillverkas av biobaserade råvaror med mycket mindre klimatpåverkan. Jag berättade också om det nya samarbete ValChem som vi gått in i tillsammans med UPM, där vår teknik används för att omvandla skogsrester till socker och lignin, som är bas i många kemiprodukter. Ambitionerna inom både Närodlad Plast  och med ValChem rimmar väldigt väl med Kristina Perssons uppdrag att möjliggöra den gröna omställningen och visionen om ett koldioxidneutral Sverige 2050.

Vi har alla förutsättningar för att bygga en grön kemiindustri i Sverige. Råvaran, kunskapen och tekniken finns men politiska regler hindrar utvecklingen.

– Det är frustrerande att höra att EU:s regelverk med höga importtullar på bio-etanol sätter stopp på utvecklingen av den biobaserade industrin i Europa. Att göra bioplast av svensk skogsråvara är en innovativ satsning som bidrar till att Sverige blir en ledande aktör inom utvecklingen mot en bioekonomi, säger Erik Nordlund, distriktombudsman och representant för Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU), som deltog vid besöket.

Jag är glad att framtidsministern tar sig tid för att lyssna på oss svenska företag och våra satsningar för en hållbar framtid.  Vi hade väldigt spännande samtal om forskning inom bioteknik men jag hoppas att det inte stannar vid att diskutera, utan att uppdraget för en grön omställning tas på allvar och att forskning och visioner snart blir verklighet.

Ylwa Alwarsdotter