Forskningsföretaget SP Processum har byggt en ny pilotanläggning med hjälp av SEKAB:s teknologi CelluApp®. Anläggningen är en så kallad förbehandlingsreaktor och ger SP Processum större möjligheter att testa metoder för att framställa gröna kemikalier och drivmedel av cellulosarik råvara som träflis eller halm.

Utvecklingen och kommersialiseringen av teknologi för att framställa kemiprodukter av cellulosa är en viktig del i arbetet för att möta klimathotet. För detta bedrivs i dag avancerad forskning. Vid anläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik har vi på SEKAB tagit fram en patenterad process för att tillverka exempelvis etanol av restprodukter från skogs- och jordbruket.

Förbehandlingsreaktorn kompletterar SP Processums pilotpark i Örnsköldsvik, så att tillverkningsprocessen kan testas i både labb-, pilot- och demoskala – en förutsättning för att i nästa steg kunna skala upp produktionen till kommersiella nivåer.

SEKAB:s teknologi gör att förbehandlingsreaktorer kan byggas av rostfritt stål i stället för betydligt dyrare material. Tekniken som SP Processum har fått licens på är en del av CelluApp®-teknologin.  SEKAB har 32 beviljade patent på tekniken och ytterligare 47 patentansökningar.

Gröna kemikalier av cellulosa behövs för att bryta beroendet av fossila råvaror. Med vår teknikutveckling vill vi bidra till att minska människans framtida påverkan på klimatet.