Den 3 oktober gick startskottet för EthaDrive, den satsning på etanoldrift för tung trafik som vi på Sekab står bakom tillsammans med Scania och Lantmännen Agroetanol. EthaDrive kommer nu vara ett skyltfönster för användningen av svensk etanolteknik i tunga transporter.

Syftet är att visa på nyttan och potentialen med svensk etanolteknik. Producenter, fordonstillverkare, åkerier, transportköpare, forskare och andra kommer genom EthaDrive samarbeta för att sprida erfarenhet kring användningen av etanolbränslet ED95 i tunga transporter.

En initial del i projektet är att åkerier och fraktköpare nu leasar ett antal etanollastbilar från Scania utan restvärdesrisk, med möjlighet att köpa ut bilen vid leasingperiodens slut. Det har visat sig vara populärt, intresset är väldigt stort och många olika aktörer blir därmed en del av projektet direkt från start. Det innebär att förare, fordonsägare och fraktköpare löpande kommer bidra med sina erfarenheter och driftdata.

De första lastbilarna i EthaDrive har Scanias nya sexcylindriga 13-litersmotor för drivmedlet ED95 som ger en utmärkt prestanda för tyngre transporter, ihop med det svenskproducerade biobränslet ED95. Det ger minskade utsläpp av koldioxid med 90 procent jämfört med fossil diesel.

Höginblandade biodrivmedel som ED95 behövs för att vi ska nå Sveriges klimatmål för transportsektorn, att till 2030 minska utsläppen med 70 procent jämfört med 2010. Dessutom är de höginblandade biodrivmedlen avgörande för att många andra branscher ska nå sina mål, som de satt i sina färdplaner inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Tack vare det stora intresset att vara med i EthaDrive kommer ED95 under de kommande åren att användas och demonstreras på olika platser runt om i landet. Därmed kan vi i större skala uppmärksamma och visa på fördelarna med ED95 samt få ännu fler ED95-lastbilar att rulla på våra vägar, utöver de som ingår i projektet.

Vårt mål är en fossilfri transportsektor och då är höginblandade biodrivmedel både en självklarhet och en nödvändighet. Med EthaDrive kan vi fortsätta och skynda på resan dit.

Läs mer på EthaDrive.se.

@NordgrenLena på Twitter