I dag lämnar Miljömålsberedningen över sin strategi till miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin. Låt oss hoppas att förslaget blir ett avstamp för ett kraftfullt och konkret klimatarbete. Redan nu vet vi dock att Miljömålsberedningen bland annat vill minska transporternas utsläpp med 70 procent till 2030, vilket går att läsa mer om på DN Debatt.

lastbil_420x221

Tyvärr innebär det sänkta ambitioner jämfört med målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 som riksdagen tidigare beslutat om. Det är synd och onödigt. Vi har redan den teknik och kunskap som krävs för att uppnå dessa högt ställda mål.

I dag kommunicerar vi på SEKAB statistik om lastbilstrafiken i landets län. Enligt statistik från Trafikanalys körde svenska lastbilar 1,5 miljoner fler mil under 2015 jämfört med året innan. Samtidigt visar preliminära siffror från Trafikverket att lastbilarnas klimatutsläpp trots det har minskat. För detta kan vi tacka bränslesnålare motorer och att allt fler kör på förnybara drivmedel.

Välkomna utsläppsminskningar äts alltså delvis upp av att lastbilarna kör allt mer. Fortfarande drivs de allra flesta lastbilar med fossil diesel. Om de skulle gå över till etanolbränslet ED95 skulle klimatutsläppen från lastbilar kunna minska med nära 90 procent.

För att nå Miljömålsberedningens föreslagna mål och målet om en fossiloberoende fordonsflotta måste regeringen ge Sveriges åkare långsiktiga och tydliga spelregler. Det måste bli enklare och billigare att välja biodrivmedel och miljölastbilar – så att vi snabbare kan bryta vårt beroende av fossil diesel!

@NordgrenLena på Twitter