Förra veckan släppte Trafikverket ett PM om vägtrafikens utsläpp förra året. Totalt minskade utsläppen preliminärt med 2 procent jämfört med 2018, men utsläppen från den tunga trafiken stod i princip still. Det duger inte, Sverige kan bättre.

Sekab har i flera år drivit att det behövs en långsiktig lösning för de höginblandade och rena biodrivmedlen, vilket Trafikverket instämmer i. Eftersom målet är fossiloberoende behöver vi ett system som styr mot och gynnar fossilfria drivmedel. Låginblandning räcker helt enkelt inte.

Sverige är rikt på skog och har ett levande lantbruk. Restprodukter från bägge dessa näringar är utmärkta råvaror för att producera hållbar bioetanol. Det har Trafikverket noterat och skriver att det behövs ”incitament för att utnyttja den potential som finns i att producera hållbara biodrivmedel från inhemsk biomassa.”

Bioetanol från jord- och skogsbruk kan användas till såväl personbilar som till tung trafik. Scania satsar på lastbilar med etanolmotorer och erbjuder sedan en tid två olika motorstorlekar för etanoldrivmedlet ED95 – dels en ny uppdaterad motor på 9 liter och dels en på 13 liter som man lanserade 2018. Det ger fler åkerier möjligheten att kraftigt minska sina fossila utsläpp.

För att utsläppen ska minska snabbare än hittills behöver vi använda sådana möjligheter – som finns redo här och nu – i högre utsträckning. Några möjligheter jag vill lyfta särskilt är:

– Trafikverket skriver att det behövs en långsiktig lösning för dagens skattebefrielse för de rena och höginblandade biodrivmedlen. Det har Sekab påpekat i flera år och det är bra att Trafikverket instämmer. Höginblandade biodrivmedel är vår bästa möjlighet för att bryta fossilberoendet i tid.

– Den gröna giv som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen aviserat känns mycket lovande. Avgörande blir hur mycket pengar som avsätts till omställningen samt, framför allt, vad den gröna given kommer innehålla. Incitament och styrmedel för ökad produktion och efterfrågan av biodrivmedel är nödvändiga. Sverige har gott om råvara i skog och jordbruk, det behöver vi utnyttja.

– Sverige kan här och nu fatta beslut om att införa E10, alltså att öka inblandningen av etanol i bensinen till tio procent. Motorerna i dagens bilar klarar den ökningen utan problem, så det finns ingen anledning att vänta. Det skulle direkt minska förbrukningen av fossil bensin.

– Konvertering av bensinbilar till etanoldrift. Mer än hälften av fordonsflottan är bensinbilar och mer än 40 procent av nyregistreringarna är bensinbilar. I snitt rullar en bil 17 år, därför måste vi göra något åt den befintliga bilflottan. Autoexperten, med över 400 verkstäder över hela landet, kan konvertera en bensinbil på tre timmar. Miljöpartiets förslag om ett stöd som halverar kostnaden till endast 5 000 kronor är en stor möjlighet, och det har även stöd av Centerpartiet.

Det här är fyra möjligheter. Ta vara på dem, det är mer än hög tid att öka takten i omställningen.

@NordgrenLena på Twitter