I veckan var jag på konferensen Transportforum och pratade vid ett seminarium om framtidens förnybara drivmedel. Där passade jag på att berätta om SEKAB:s 30 år långa erfarenhet av att utveckla och framställa etanolbränslet ED95.

Många av de jag pratade med efter seminariet var positivt överraskade av just det, att ED95 har funnits så länge, och att den har så hög klimatnytta. Med den mest klimateffektiva etanolen minskar ED95 koldioxidutsläppen med nästan 90 procent jämfört med diesel.

Den långa historiken bakom ED95 gör också att det är väl beprövat. Det finns och fungerar sedan många år, och kommer att fortsätta vara en viktig del av arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta senast år 2030.

Ett annat spännande initiativ som presenterades under Transportforum, är satsningen för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta, som Sweco, Energiforsk, VTI och Fores 2030-sekretariat gör tillsammans och med stöd från Energimyndigheten.

Däremot måste jag konstatera att konferensen i övrigt fokuserade oroväckande lite på drivmedel, trots att det är en av branschens och politikens mest aktuella frågor. Jag hade gärna sett fler inslag om hur vi ska kunna minska vårt beroende av fossila bränslen som diesel.

Jag tror att branschen är helt mogen för att ställa om till förnybara biodrivmedel. Det som saknas är långsiktiga, politiska spelregler som kan göra att fler åkerier och bussbolag vågar satsa på en grönare framtid – utan att sätta lönsamheten på spel.