Fungerande transporter är helt nödvändiga i vårt samhälle – men lastbilstrafikens miljö- och klimatpåverkan måste minska. För att fler åkeriföretag ska investera i lastbilar som körs på förnybara drivmedel behöver de stöd och uppmuntran.

Regeringen har satt upp målet att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel till år 2030. I december förra året presenterades utredningen ”Fossilfrihet på väg” med en rad förslag om hur det målet ska nås. Nu har vi på SEKAB lämnat in vårt remissvar på utredningen och vi är i grunden positiva till förslagen. Men vi har också en viktig invändning: att godstransporterna får alldeles för lite utrymme i utredningen.

För bussar finns redan stora skillnader i fordonsskatt mellan fossilt och förnybart drivna fordon. Om det var likadant för lastbilar skulle det stimulera åkerierna till att investera i grönare lastbilar. Därför vill vi att skatten för tunga fordon ska differentieras så att fler åkeriföretag väljer lastbilar som körs med förnybara drivmedel.

Genom att koppla fordonsskatten till de fossila koldioxidutsläppen i stället för till lastbilarnas vikt skulle varutransporternas påverkan på klimatet kunna minska. Vi vill även skärpa miljökraven på offentligt upphandlade transporter, något som skulle ha en liknande effekt.

I den så kallade FFF-utredningen finns även ett förslag om en miljölastbilspremie, som vi på SEKAB är positiva till. Premien bör kunna användas till merkostnader för fordonet, men även till eventuella ökade kostnader för drift och service. För ett åkeri som ska köpa in en ny lastbil är den totala kostnaden, inklusive exempelvis underhållskostnader och fordonets andrahandsvärde, avgörande för vilket fordon de kommer att välja.

På SEKAB har vi arbetat i mer än 25 år med biodrivmedlet ED95 för lastbilar och bussar. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid från buss- och lastbilstrafik med upp till 90 procent. Etanol är ett väl beprövat biodrivmedel och kommer att ha en viktig roll för att målet om en fossilfri fordonsflotta ska kunna nås.

De svenska åkeriföretagen har ofta små marginaler – och det betyder att åkeriföretag som köper in lastbilar som drivs på etanol eller andra förnybara drivmedel behöver premieras. Regeringen borde helt enkelt göra mer för att våra varutransporter ska bli grönare.