Något som har blivit som ett informellt motto för oss på SEKAB är att allt som man kan göra av olja, kan man även göra av etanol. Med stora vinster för miljön och klimatet, bör man tillägga. Vi säger att vi ägnar oss åt grön kemi och att den är grunden till hela vår verksamhet, men vad betyder det egentligen?

Att grön kemi och dess produkter, exempelvis vår acetaldehyd, är bra för miljön hörs redan på namnet. Begreppet började användas i USA på 1990-talet och forskarna Paul Anastas och John Warner publicerade 1998 tolv punkter som definierar grön kemi:

 1. Att undvika utsläpp och avfall
 2. Maximera atomekonomin
 3. Mindre riskfyllda kemiska synteser
 4. Säkrare kemikalier
 5. Säkrare lösningsmedel och reaktionsförhållanden
 6. Ökad energieffektivitet
 7. Användning av förnybara råvaror
 8. Undvika kemiska derivat
 9. Användning av katalysatorer istället för stökiometriska reagenser
 10. Nedbrytbara kemikalier och produkter
 11. Realtidsanalys för attstoppa föroreningar
 12. Säkrare kemi för att förhindra olyckor

SEKAB försöker att i möjligaste mån följa dessa punkter och utveckla processer som är både effektiva och klimatvänliga. Våra gröna kemikalier från bioetanol ger samma slutprodukter som fossila kemikalier, men med fördelen att både den kemiska industrin och vår värld blir lite grönare.