Värmlands Folkblad rapporterade nyligen om den senaste i raden av svenska etanollastbilar: Åkes Fjärr- och lokaltransport i Molkom kör nu Värmlands första ED95-lastbil.
Varje bil är ett steg på vägen mot ett större distributionsnät för ED95 och möjligheten att kapa en bit av transportsektorns stora klimat- och miljöpåverkan.
När det gäller att bryta oljeberoendet för de törstiga långväga transporterna finns faktiskt en ljuspunkt som många inte ser. Det krävs inte alls samma omfattande investeringar som för att leverera ett nytt drivmedel till personbilar. Tung transport följer till stor del bestämda rutter och vi skulle faktiskt nå mycket långt på bara ett drygt tiotal tankställen för ED95.
I april bloggade Sofia Nisses om bland annat etanolbussar i Stockholm och Luleå och CleanTruck-projektet.