Länsstatistik: Låt kollektivtrafiken visa vägen

Ju fler som tar bussen istället för bilen desto mer minskar människans belastning på klimatet och miljön. Därför är det tråkigt att konstatera att det är långt kvar till kollektivtrafikbranschens mål om att fördubbla antalet kollektiva resor mellan 2006 och 2020. Utan kraftfulla satsningar från politikerna blir en fördubbling mycket svår att uppnå.

Läs hela debattartikeln:
I Västernorrland har antalet kollektiva resor inte ökat alls.pdf

Anpassade versioner av debattartikeln har publicerats av medier i andra län, bland annat: