Sverige har goda förutsättningar att bli världsledande för produktion av förnybart flygbränsle. Det skulle kunna minska koldioxidutsläppen från inrikesflyget med 80 procent. Det som krävs är politiska initiativ från inrikesflygets största kund – svenska staten.

Läs hela debattartikeln: Politikerna kan göra inrikesflyget förnybart

Anpassade versioner av debattartikeln har publicerats av medier i flera län, bland annat: