Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål

För att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 föreslår vi ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Det bygger på en kombination av marknadsanpassning och reduktionsplikt av växthusgaser i transportsektorn, skriver före­trädare för från industrin och biodrivmedelsbranschen.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/sa-kan-biobransle-hjalpa-oss-na-klimatmal/om/naringsliv:debatt