Sverige har alla förutsättningar att bli kvitt oljan och ställa om till en samhällsekonomi som bygger på biobaserade produkter. Nyckeln är skogen och startskottet är lika enkelt som svårt: någon måste bygga en fabrik.

I dag startar Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik, en tvådagarskonferens om hur vi kan göra Sverige till ett föregångsland för en samhällsekonomi som är oberoende av fossil råvara och istället bygger på biomassa. Till exempel skog. Sverige har massor med skog och dessutom tekniker i världsklass för att använda skogen som en resurs.

Allt man kan göra av olja kan man i stället göra av skog, som plast, bränsle och olika kemiprodukter. En bioekonomi skulle alltså gynna både miljön och klimatet när fler produkter tillverkas av förnybara material istället för olja. En bioekonomi kan också skapa nya arbetstillfällen i Sverige och intäkter till statskassan, när nya företag och branscher växer fram.

Läs hela debattartikeln: Skogen kan göra Sverige oberoende av olja.pdf

Debattartikeln har publicerats i Allehanda