De klimatpåverkande utsläppen från svenska lastbilar minskar tack vare att allt fler kör på förnybara drivmedel. Om trenden håller i sig kan Sveriges lastbilar vara fossiloberoende redan 2025, fem år före regeringens mål. Men mycket arbete kvarstår och vi i branschen gör nu fem åtaganden för att växla upp omställningen till förnybart.

Regeringen behöver också arbeta för ett system som gynnar de mest klimatsmarta drivmedlen. Antingen genom skattebefrielse som i dag eller med hjälp av andra initiativ. Dessutom kan transportköpare och konsumenter bidra till omställningen genom att i högre grad efterfråga klimatsmarta leveranser, och på så sätt stärka förnybart som en konkurrensfördel.

Läs hela debattartikeln i Göteborgs-Posten: http://www.gp.se/nyheter/debatt/sverige-kan-f%C3%A5-fossilfria-transporter-snabbare-%C3%A4n-v%C3%A4ntat-1.4747138