Länsstatistik: Utsläppen från lastbilar kan minska redan nu

Nyligen föreslog Miljömålsberedningen att klimatutsläppen från trafiken ska minska med 70 procent till år 2030. Men redan i dag kan lastbilarna i Västernorrland minska sina utsläpp med 90 procent. Kommer riksdagsledamöterna driva på för högre klimatambitioner?

Läs hela debattartikeln: Lastbilarna i Västernorrland kan minska sina utsläpp med 101 000 ton.pdf

Anpassade versioner av debattartikeln har publicerats av medier i andra län, bland annat: