E85

Så fick Sverige ett rikstäckande nät av etanolmackar

Ingen vill köpa en bil förrän den går att tanka och ingen vill sätta upp en pump förrän det finns kunder. Ändå blev E85 ett etablerat drivmedel i Sverige på drygt tio år. Sekab var en av de stora drivkrafterna bakom utvecklingen.

Sverige har bättre tillgänglighet till biodrivmedel än nästan alla andra länder, främst tack vare vår breda satsning på E85. Berättelsen om E85 i Sverige började 1994, när Sekab tillsammans med Örnsköldsviks kommun och Stiftelsen Svensk Etanolutveckling SSEU (sedermera BioAlcohol Fuel Foundation) importerade tre Ford Taurus Flexifuel till Örnsköldsvik. Bilarna tankades till en början direkt vid Sekabs anläggning i Örnsköldsvik.

Fler etanolbilar gav fler pumpstationer med E85

Ytterligare 50 flexifuelbilar importerades och inom kort var antalet 350. Sekab och BioAlcohol Fuel Foundation, BAFF, var drivande genom hela arbetet och var under lång tid ute och informerade och engagerade företrädare för företag, organisationer och offentlig sektor. Arbetet genomfördes med små medel och stort engagemang. I takt med att antalet etanolbilar ökade erbjöds också E85 på allt fler bensinstationer.

En utmaning som gav resultat

En viktig del i genomslaget för att öka antalet bränsleflexibla bilar var den utmaning vi gav kommuner och företag runt om i Sverige: Om en ort lyckades ordna ett underlag på tio flexifuelbilar skulle OKQ8 och Sekab se till att det gick att tanka etanol på en lokal mack. När Ford lanserade sin Ford Focus Flexifuel tog det fart rejält. En viktig orsak var att kommuner, landsting och andra aktörer i samband med upphandling av flexifuelbilar ställde krav på att även kunna tanka E85. Satsningen fick stort genomslag och 2011 fanns 1 740 pumpar och 222 000 etanolbilar på gatorna.

Pumplagen gav fler bensinstationer med förnybara drivmedel

År 2005 hade dessutom ”pumplagen” trätt i kraft.  Lagen innebär att alla bensinstationer som säljer mer än en viss volym bensin och diesel också måste leverera ett förnybart drivmedel. Lagen har fått kritik för att den ska ha tvingat tankstationer att stänga, men utvärderingar visar att den så kallade mackdöden haft andra orsaker. Pumplagen utökade möjligheten att tanka E85 än mer.

Sekab försåg Sverige med E85

Länge levererade Sekab huvuddelen av den E85 som såldes på svenska bensinmackar. När marknaden mognade blev det naturligt att drivmedelsbolagen själva gradvis tog över inköp och produktion. I dag levererar Sekab ingen E85, utan fokuserar på ED95 för bussar och lastbilar, etanol för låginblandning, samt biobaserade kemikalieprodukter.

I Sverige är etanolen hållbar

Den E85 som Sekab levererat genom åren har alltid klarat de höga hållbarhetskrav som Energimyndigheten och EU:s hållbarhetsregler ställt, och levde nästan alltid upp till väsentligt högre krav.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?