NILE-projektet

NILE står för New Improvements for Ligno-cellulosic Ethanol och är ett EU-finansierat forskningsprojekt där SEKAB är en av delprogramledarna. Projektets övergripande mål är att utveckla kostnads- och miljöeffektiva metoder att massproducera etanol som fordonsbränsle.

Satsningen är ett led i strävan att nå EU-direktivets mål att ersätta fossila bränslen i transportsystemet med 5,75 procent år 2010. NILE är det enda bioetanolprojekt som beviljades i EU:s sjätte ramprogram. Det sjunde ramprogrammet som startade 2007 innebär en mycket kraftfullare satsning på biodrivmedelsområdet.

NILE-projektet har identifierat tre prioriterade huvuduppgifter som bedöms vara särskilt angelägna:

  1. Att utveckla nya enzymer för att bryta ner cellulosan i växtmaterialet (framförallt barrved och jordbruksavfall, t ex vetehalm) till socker.
  2. Att utveckla fler nya jästsorter som kan omvandla alla olika sockerarter i biomassa till etanol.
  3. En ökad processintegration för att minska energianvändningen i processen.

NILE:s rapport om avancerad etanol (PDF)

NILE:s rapport om framtidens avancerad etanol (PDF)

Hej!

Har du frågor eller funderingar?