Verifierat hållbar etanol

Prisad pionjär för hållbarhet

Sekabs initiativ Verifierat hållbar etanol satte 2008 för första gången upp hållbarhetskriterier för att garantera låg klimat- och miljöpåverkan genom hela produktionskedjan för etanoldrivmedel. Det var Sekab som tog fram hållbarhetskriterierna, eftersom det saknades en definition av vad som menades med hållbara biodrivmedel.

När drivmedlet E85 slog igenom i Sverige uppstod en debatt om etanol där både klimatnytta och arbetarskydd på sockerrörsodlingar i Brasilien ifrågasattes. Samtidigt jämförde många den etanol som används i Sverige med spannmålsetanol gjord med gammal produktionsteknik, där naturgas oftast användes som energikälla, vilket ger sämre klimategenskaper. Etanolen började tappa i trovärdighet.

Sekab skapade egen verifikationsprocess

Sekab såg att det snabbt behövdes verifiering från en oberoende part av den etanol vi importerade. Vi tog därför i samarbete med brasilianska etanolproducenter fram en process för att verifiera etanolen ur såväl miljö- och hållbarhetssynvinkel som ur ett socialt och etiskt perspektiv.

Verifierat hållbar etanol gjorde det möjligt att följa produktionen hela vägen från sockerrörsfältet till pumpstationen i Sverige.

Mål: internationellt regelverk

Ett annat mål med Verifierat hållbar etanol var att driva fram internationella regelverk för hållbara drivmedel. I Sverige kom de första lagkraven på biodrivmedel 2012. Sekab låg redan då långt framme i hållbarhetsarbetet och var ett av de fyra första företagen som fick Energimyndighetens hållbarhetsbesked för biodrivmedel och flytande biobränsle.

I dag finns sju EU-godkända certifieringssystem som vi förhåller oss till och arbetar efter. Sekab följer EU:s hållbarhetskriterier och rapporterar till Energimyndigheten.

Vårt syfte med att initiera Verifierat hållbar etanol var att:

 • garantera svenska konsumenter att de tankar bra etanol.
 • i nära samarbete med brasilianska sockerrörsindustrin öka utbudet av verifierat hållbar etanol.
 • påverka andra länder i Europa att ta fram system för kvalitet och hållbarhetssäkring.
 • påskynda ett internationellt regelverk för hållbara biodrivmedel.

Internationellt prisad satsning

Vid världskonferensen ”Green Power” i Bryssel 2009 tilldelades Sekab ”Sustainable bioethanol Award” för arbetet med hållbar etanol. En oberoende jury med sju internationella forskare och vetenskapsmän utsåg vinnaren. Kriterierna för Verifierat hållbar etanol var:

 • Nolltolerans mot barnarbete.
 • Minst 85 procent lägre utsläpp av fossil koldioxid jämfört med bensin.
 • Minst 30 procent mekaniserad skörd i dag samt en plan för ökning av mekaniseringsgraden till 100 procent år 2014, där skördning för hand ersätts av skördetröskor för att skapa bättre arbetsmiljö.
 • Nolltolerans mot avverkning av regnskog.
 • Rättigheter och säkerhetsåtgärder för alla anställda i linje med FN:s riktlinjer.
 • Ekologisk hänsyn i enlighet med den brasilianska branschorganisationen UNICA:s miljöinitiativ.
 • Kontinuerlig kontroll av att alla kriterier uppfylls.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?