SEKAB säljer etanolfabrik i Polen

Kemiföretaget SEKAB säljer sin andel i det polska etanolproduktionsbolaget Bioagra för 233 miljoner kronor. Köpare är den polska koncern som sedan tidigare äger drygt hälften av bolaget.

– Detta är rätt tillfälle att sälja vår andel i det polska produktionsbolaget och sätta punkt för vår etanolproduktion utomlands. Försäljningen stärker SEKAB:s ekonomi och är positiv för företagets fortsatta utveckling inom grön kemi, säger Anders Fredriksson, vd för SEKAB.

Fram till i dag har SEKAB ägt 49 procent av det polska bolaget Bioagra med en etanolfabrik som togs i drift sommaren 2009.  SEKAB gick in som ägare under uppbyggnadsskedet 2005 och har investerat 173 miljoner kronor i företaget. Investeringarna var en del av SEKAB:s tidigare strategi att utveckla etanolproduktion utomlands för att säkra sin långsiktiga råvaruförsörjning för den snabbt växande drivmedelsmarknaden mellan åren 2005 och 2009.

SEKAB beslutade 2009 om en ny affärsstrategi som fokuserar på vår verksamhet i Sverige. Som ett led i den strategin har SEKAB:s engagemang i etanolproduktion utomlands successivt avvecklats. SEKAB har därför i flera år varit inriktade på att sälja den polska etanolfabriken.

– Vi fokuserar nu på vår verksamhet i Örnsköldsvik. Etanolproduktionen i Polen ligger inte längre i linje med vår affärsstrategi, säger Anders Fredriksson.

Köpare av SEKAB:s andel av Bioagra är den familjeägda polska koncernen BZK Group. Koncernen kontrollerar sedan tidigare 51 procent av aktierna i Bioagra och betalar nu 233 miljoner för SEKAB:s del av företaget. SEKAB har dessutom medverkat med aktieägarlån på 50 miljoner kronor till Bioagra mellan 2009 och 2014. Dessa lån betalar Bioagra nu tillbaka till SEKAB med ränta.

Vid Bioagras fabrik i Polen produceras i dag etanol och djurfoder med majs som råvara. Etanolen används främst till låginblandning i bensin och anläggningens produkter säljs i huvudsak i Polen och Tyskland.

För mer information

Hej!

Har du frågor eller funderingar?