Vår historia

– 110 år av samlade erfarenheter

Svenska kemiindustrins vagga och framtid

I Örnsköldsvik, mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är här som Sekab har sina rötter. De första dropparna etanol producerades här i området redan 1909 och det är med över hundra års samlad erfarenhet som vi tar steget vidare till nästa generation hållbar bioetanol och innovativa lösningar inom grön kemi.

Ta del av betydande händelser i vår historia:

2020

Sekabs Kristina Nilsson och Sofie Indevall utses till Årets Marknadsförare i Örnsköldsvik för 10 år av strategisk hållbar marknadskommunikation som bland annat resulterat i:

  • 30 % mer direkttrafik till Sekabs svenska webb
  • 118 % mer söktrafik till svenska webbsidan från Google
  • 120 % mer direkttrafik till Sekabs engelska webb
  • 69 % mer söktrafik till Sekabs engelska webb från Google
  • 140 % ökning av antal sökord där Sekab rankar som topp 100
  • Mer än dubbelt så många unika webbsajter länkar till Sekabs webb.

Sekab ställer snabbt om under rådande Coronakris. Under två veckor i Mars går Sekab från produktionsstart till leverans av de första dunkarna handsprit. I Maj har Sekab producerat 140 000 liter desinfektionsmedel som levererats till sjuk- och hälsovårdsinrättningar, kommuner och företag i Sverige

Sekab lanserar en engelsk blogg som handlar om hållbarhet och klimatsmarta lösningar för människa och miljö. Avsikten är att aktivt verka för utvecklingen av global bioekonomi.

Peab lägger unik asfalt i Sundsvall. Asfalten innehåller lignin från Sekab

2019

Sekab lanserar Ny logotyp och ny webb som bättre speglar Sekabs gröna riktning och mål.

Sekab lanserar garanterat hållbara bioacetaldehyd. Därmed är Sekab det enda företag i Europa som kan erbjuda förnybar acetaldehyd till kemiindustrin.

För tredje året i rad hyllas Sekab:s Ylwa Alwarsdotter för sitt arbete med utvecklingen av en bioekonomi av den internationella bioekonomitidningen Il Bioeconomista.

2018

Sekab, i samarbete med Scania, Lantmännen och Norrköpings kommun med stöd av Energimyndigheten lanserar EthaDrive. Ett världsunikt rullande showcase för klimatsmarta transporter.

Projektet RewoFuel startar,  elva Europeiska företag och universitet deltar i och EU bidrar med 13.9 miljoner Euro. Sekab bidrar med egen bioraffinaderiteknik. Rewofuel skall demonstrera produktion av biodrivmedel från barrvedsråvara i avsikt att främja bioraffinaderier i Europa som använder skogsrester för produktion av biobränslen och grön asfalt.

2017

Sekabs Gröna Blogg utses av GreenMatch till av 40 Svenska Inspiratörer för en hållbar livsstil.

Sekab väljs in i det Europeiskt klimatnätverk – LSB Leaders of Sustainabla Biofuels, en internationell koalition av stora europeiska bolag som främjar avancerade biodrivmedel.

Circle K inviger sin första pump för Sekab:s biodrivmedel ED95.

2016

Sekab ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige där målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

2015

SEKAB utses till Årets miljöföretag i Örnsköldsvik, för sitt arbete med att förse samhället med långsiktigt hållbara kemiprodukter och biodrivmedel.

Tillsammans med Bio- och skogsindustriföretaget UPM startar SEKAB ett stort projekt med syftet att utveckla och demonstrera processer för att framställa gröna kemiprodukter med skog som råvara.

Det är nu 30 år sedan etanol- och kemiföretaget SEKAB startade sin verksamhet i Domsjö Bioraffinaderiområde utanför Örnsköldsvik. För att fira jubileet inviger SEKAB två nya delar av sin produktionsanläggning och bjuder in allmänheten till stort födelsedagskalas den 10 oktober.

Sekab har plats 50 på ”Sustainability Engagement Mapping 2015” – listan över Sveriges 100 mest inflytelserika opinionsbildare som uppmärksammats mest och bedöms som duktiga på hållbarhet.

2014

SEKAB säljer sin andel i det polska etanoproduktionsbolaget Bioagra. Försäljningen stärker SEKAB:s ekonomi och är positiv för den fortsatta utveckling inom grön kemi.

Sekabs Blogg om hållbarhet, uppmärksammas av GreenMatch som en av de grönaste bloggarna 2014. Vi lyfts som en grön inspiratör som genom blogg och hemsida inspirerar och bidrar till upplysning, ökad information och god debatt för en grön utveckling av vår planet

2013

Premium PURE, en serie gröna kemiprodukter baserade på cellulosaetanol, lanseras.

2011

SEKAB har nu 111 anställda och omsätter 2 miljarder SEK vilket gör bolaget till ett av de största nordiska miljöteknikföretagen.

Kanadas ambassad besöker SEKAB. Med anledning av att Sverige och Kanada tecknat ett bilateralt avtal för främjandet av forskningssamarbeten inom skogs- och naturresurssektorn.

SEKAB och Taurus Energy tilldelats tillsammans utmärkelsen Technology of the Year av Biofuels Digest för en framgångsrik gemensam demonstration av etanolframställning ur cellulosaråvaror i industriell demoskala.

Det finns nu nästan 3000 E85 mackar i Europa och det öppnas nya varje vecka. De flesta finns än så länge i Sverige men numera ökar antalet allt snabbare i övriga Europa.

2010

Världens första publika tankstation för SEKAB:s biodrivmedel för tunga fordon, ED95, öppnar i Stockholm.

Etanolpilotanläggningen uppfyller Internationella energirådets, IEA:s, kriterier för en demoanläggning. Avtal om de första stora externa uppdragen i demoanläggningen sluts.

2009

SEKAB tilldelas det internationella priset “Sustainable Bioethanol Award” för utvecklingen av den verifierat hållbara etanolen och processerna för andra generationens etanol baserad på cellulosa. SEKAB:s delägda anläggning för drivmedelsetanol i Polen, Bioagra, står klar och tas i drift som den första i landet.

Robert Silverman, Charge d´Affaires vid den amerikanska ambassaden, besöker SEKAB i Örnsköldsvik för att ta del av utvecklingen av cellulosaetanoltekniken. Drivkraften bakom besöket är president Barack Obamas stora intresse för miljöteknik.

2008

SEKAB blir först i världen med att lansera och leverera verifierat hållbar etanol. Den hållbara etanolen importeras från Brasilien och är producerad i enlighet med ett antal kriterier gällande sociala förhållanden, miljöpåverkan samt klimatnytta.

Scania och Volvo utvecklar lastbilsmotorer som kan drivas med etanol istället för diesel och SEKAB planerar ett första nätverk av tankställen för ED95 – etanoldrivmedel för tunga transportfordon som bussar och lastbilar.

Taurus Energi och SEKAB inleder tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet ett avancerat bioteknologiskt utvecklingssamarbete kring etanolproduktion.

Statens energimyndighet satsar 33,8 miljoner kronor på utvecklingen av etanolprocesserna vid pilotanläggningen i Örnsköldsvik under de närmaste två åren. SEKAB går in med drygt 13 miljoner kronor i samma projekt, som omfattar fortsatt utveckling och verifiering av kemisk processteknik för en framtida storskalig produktion av etanol från cellulosaråvaror.

SEKAB levererar nu E85 till 800 mackar över hela Sverige och blir först i världen med att lansera och leverera verifierat hållbar etanol.

2007

SEKAB expanderar sin verksamhet utanför Sverige.

USA: s Ambassadör Michael M Woods besöker SEKAB tillsammans med Dan Arvizu, VD för NREL, National Renewable Laboratories i Golden, Colorado. Sveriges konung Karl Gustaf och Drottning Silvia besöker SEKAB.

I SEKAB:s pilotanläggning för cellulosaetanolutveckling ligger fokus på enzymatisk cellulosahydrolys.

2006

Den nya SEKAB-gruppen presenteras under hösten 2006. Etek och Svensk Etanolkemi AB byter namn till SEKAB E-Technology respektive SEKAB BioFuels & Chemicals. Samtidigt bildas tre nya bolag, moderbolaget SEKAB Biofuel Industries samt SEKAB Industrial Development och SEKAB International.

2005

Regionalt konsortium köper SEKAB från Akzo Nobel och Domsjö Fabriker. Det regionala ägarkonsortiet består av Ö-vik Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Länsförsäkringar i Västerbotten, OK Ekonomisk förening och EcoDevelopment.

2004

SEKAB och OKQ8 blir tillsammans först med att leverera etanol för låginblandning i bensin i hela Sverige. Marknaden växer och projekt inleds utomlands för att säkra råvarutillförseln. Etanolpiloten invigs och når snabbt stor internationell uppmärksamhet.
Saabs nya etanolbil BioPower premiärvisas hos SEKAB i Örnsköldsvik.

2002

SEKAB börjar sälja och distribuera etylacetat till den europeiska marknaden.

2001

Energimyndigheten beviljar 112 miljoner kronor till en pilotanläggning som SEKAB och regionen medfinansierar och som involverar regionens universitet. Därmed grundas Etanolpilot i Sverige AB och en världsunik forskning startas i Örnsköldsvik.

2000

Efter en sammanslagning av Holmen Bruk, Iggesunds Bruk och MoDo sker ett namnbyte till Holmen AB och namnet Mo och Domsjö upphör. Sulfitfabriken i Domsjö övertas från Holmens Bruk AB av ett privat konsortium under namnet Domsjö fabriker AB, som härmed äger SEKAB till 50 %

1997

I syfte att driva Etanolpilotprojektet grundar energibolagen i regionen Energicentrum i Norr AB. Som senare blev Etek Etanolteknik och heter SEKAB E-Technology AB.

1996

SEKAB köper kemifabriken av Neste Oxo när de lägger ner sin verksamhet i Örnsköldsvik.

1994

SEKAB bygger upp E85-marknaden. Sveriges tre första etanolbilar importeras till Örnsköldsvik och SEKAB levererar etanolbränslet E85 till ett tankställe. Under kommande år ökar antalet tankställen snabbt och SEKAB levererar biodrivmedel till cirka 300 mackar. I dag finns fler än 1 800 tankställen för E85 i Sverige och bränslebolagen har själva tagit över leveranserna.

1989

SEKAB får kontrakt på att leverera etanoldrivmedel till 30 bussar i Stockholm. Det leder till att Stockholms 1993 beslutar sig för att förbättra den lokala miljön i staden genom att satsa stort på etanolbussar.

1986

SEKAB börjar producera och leverera etanoldrivmedel till bussar i Örnsköldsvik, de första i Europa.

1985

SEKAB – Svensk Etanol Kemi AB grundas av Berol och MoDo baserat på den etanolkemiverksamhet som funnits på Domsjö industriområde sedan slutet av 1930-talet. Som grund för bildandet av SEKAB ligger två avtal för tillverkning av kemikalierna acetaldehyd och etylacetat. Avtalen stöttades av Överstyrelsen för Civil beredskap, i dag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där en viktig faktor var försörjningstryggheten av kemikalier i Sverige.

1983

Stiftelsen Svensk Etanolutveckling, SSEU grundas med huvudkontor i Örnsköldsvik. Verksamheten kom att fungera som drivkraft för utveckling och marknadsföring av etanol och etanolbränslen och blev därigenom en förutsättning för bildandet av SEKAB.

1973

MoDoKemi AB säljs och byter namn till Berol Kemi.

1970

De organisk-kemiska industrierna i Domsjö och Stenungssund slås ihop under namnet MoDoKemi AB.

1945

Under andra världskriget utvecklar Mo och Domsjö den organisk-kemiska industrin till att omfatta en stor mängd kemikalieprodukter utifrån sulfitsprit.

1909

De första dropparna etanol produceras industriellt i Örnsköldsviksområdet och lägger grunden till den etanolexpertis som SEKAB än i dag förvaltar och utvecklar.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?