Biobränsle

i vårt samhälle behöver vi fungerande transporter, men de måste vara klimatsmarta!

Etanol är världens vanligaste briodrivmedel

Etanol är det äldsta och det överlägset största biodrivmedlet i världen. Det är ett realistiskt alternativ till en stor del av den fossila oljan.

Volymmässigt är etanol det största biodrivmedlet i världen och står för cirka 75 procent av den globala produktionen, vilket innebär att det aldrig är något problem att få tag på hållbar etanol. Förutom svensk skog som råvara kan etanol tillverkas av allt som innehåller socker eller stärkelse.

 

(källa REN 21 report 2020)

Vårt etanoldrivmedel för tunga transporter, ED95, har funnits i över 30 år och är väl beprövad och används i både lastbilar och bussar. Både bränslet och motorerna har under åren utvecklats och är idag bättre än någonsin.

Kombinationen av tillsatser som blandas i etanolen kallas för Masterbatch, och gör det möjligt för våra kunder att med en relativt enkel process framställa ED95 av lokalt producerad etanol.

Vi levererar även etanol för Låginblandning i bensin vilket möjliggör ett effektivt sätt att minska trafikens miljöpåverkan.

Så utnyttjar vi råvaror bättre

Växter består till största delen av cellulosa, som hittills blivit över vid etanolutvinning. Därför forskas det världen över på metoder för att framställa etanol av cellulosa.

Sekab E-Technology anses vara bland de fyra främsta företagen i världen på området. Tillsammans med forskare från flera svenska universitet har vi tagit fram en metod för att framställa etanol av cellulosa. Den gör det möjligt att använda restprodukter från skog och jordbruk, som träflis och sockerrörsblast, för etanolproduktion. Att framställa etanol från billiga råvaror som finns i stora kvantiteter och som inte konkurrerar med matproduktion är ett viktigt steg i utvecklingen för storskalig etanolproduktion och för att bryta transportsektorns oljeberoende.

Biobränsle

Hej!

Har du frågor eller funderingar?