Expertis

 

Hållbar framtid

Långsiktigt tänkande om en hållbar värld bryter igenom även inom vår industri. Som en av Europas ledande etanolaktörer  ligger vi i framkant när det gäller att aktivt medverka till långsiktigt hållbar produktion, distribution och kommersialisering av gröna kemikalieprodukter och biodrivmedel.

Vi har över hundra års samlad kunskap och erfarenhet av att ta vara på naturens gåvor och det vill vi att fler ska göra. Genom att erbjuda vår expertis kan vi bidra till en framtid där behovet av fossila bränslen och råvaror minskar.

Våra experter är specialister inom sina respektive områden, inspirerande föreläsare och engagerade i samhällsdebatten.

Vi erbjuder föreläsning, workshops eller deltagande i paneldebatter inom följande områden:

  • Bioekonomi kopplat till skogen
  • Biodrivmedel för tunga mark- och lufttransporter
  • Biroaffinaderidesign och tekniker för tillverknings av hållbara råvaror från biomassa

 

 

Hej!

Har du frågor eller funderingar?