Ättiksyra / etansyra

– råvara inom organisk kemisk industri

Snabbfakta

CAS Nummer

64-19-7

Kemisk formel

CH3COOH

Molekylvikt

60,052 g/mol

Synonymer

Etansyra, Karboxylsyra

Ättiksyra är en vanlig råvara och en viktig mellankemikalie med brett användningsområde. En stor del av den ättiksyra som tillverkas industriellt idag återfinns i många av de vardagsprodukter som vi omger oss med dagligen. Typiska exempel är olika plastprodukter, PET-förpackningar, lim, schampo, färg, lösningsmedel och läkemedel.

Som mellankemikalie används ättiksyra vid framställning av till exempel vinylacetat som sen blir till olika former av plaster. Den används vid tillverkning av estrar som etylacetat som är ett lösningsmedel. Ättiksyra används också som råvara vid framställning av både acetat och acetatsilke som i nästa steg kan blir till fodertyg eller glasögonbågar.

Ättiksyra som konserveringsmedel

Ättiksyra hämmar tillväxt av många sjukdomsframkallande bakterier, det beror främst på ättiksyrans salter som också kallas acetater. Som konserverings- eller surhetsreglerande medel återfinns därför ättiksyra i livsmedel och inläggningar som till exempel inlagd gurka.

Sekabs biobaserade ättiksyra är certifierad och garanterat hållbar

Sekabs ättiksyra är hållbarhetscertifierad enligt certifieringsorganet ISCC – International Sustainability & Carbon Certification. Det garanterar att vår ättiksyra har producerats från förnybar råvara, med förnybar energi och i cirkulär produktionsprocess.

Det innebär också att:

  • land och odlingsmarker har använts på ett ansvarsfullt sätt vid odling av grödorna till etanolråvaran
  • ingen skog har skövlats för att ge plats åt odlingsmarkerna för råvaran
  • alla regler och lagar har följts gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft och markrättigheter
  • det finns full spårbarhet genom leveranskedjanISCC_Logo
  • vi kan visa hur stor reduktionen av växthusgaser är.

Mer att läsa om ISCC hållbarhetscertifiering hittar du här: www.iscc-system.org

”Hållbara kemikalier är ett viktigt steg mot att göra kemiindustrin fossilfri och Sekab är i dag det enda företaget i Europa som kan tillverka helgröna baskemikalier”

Snabbfakta

CAS Nummer

64-19-7

Kemisk formel

CH3COOH

Molekylvikt

60,052 g/mol

Synonymer

Etansyra, Karboxylsyra

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Har du frågor eller funderingar?