Bioraffinaderiteknik

– med förnybara råvaror kan vi bryta oljeberoendet

Snabbfakta

Monica Normark

CTO Sekab
Chef Sekab E-Technology AB
Bioraffinaderiteknik, utvecklingsingenjör & CelluAPP Manager

Utbildning

Teknr. Dr Kemi. Civilingenjör kemiteknik

Expertis inom

Bioraffinaderiteknik, Förbehandling och enzymatisk hydrolys av biomassa, lignin

Aktuell som

Föreläsare, debattör, rådgivare, bloggare

Twitter

@lilltamilen

Monica Normark

Utvecklar tekniklösningar för en biobaserad ekonomi.

Monica utvecklar bioraffinaderilösningar som omvandlar restprodukter från skogsindustrin till olika fossilfria kemiprodukter.

Hon har en doktorsexamen i kemi från Umeå universitet, där hon forskat kring förbehandling och framställning av socker från lignocellulosa.

Sedan 2017 arbetar Monica på Sekab E-Technology med att utveckla teknologiplattformen Celluapp. Hennes arbete handlar om att utvinna socker och lignin från skoglig- och grödobaserad biomassa. Sockret och ligninet kan i nästa steg användas för att producera till exempel etanol, gröna kemikalier och biobränsle till lastbilar eller flygplan.

Monica bidrar gärna med sin expertis som föredragshållare, debattör, rådgivare eller moderator.

 

Tveka inte att ta kontakt om du vill prata om bioraffinaderier eller veta mer om hur vi kan skapa en biobaserad ekonomi!

 

 

 

Snabbfakta

Monica Normark

CTO Sekab
Chef Sekab E-Technology AB
Bioraffinaderiteknik, utvecklingsingenjör & CelluAPP Manager

Utbildning

Teknr. Dr Kemi. Civilingenjör kemiteknik

Expertis inom

Bioraffinaderiteknik, Förbehandling och enzymatisk hydrolys av biomassa, lignin

Aktuell som

Föreläsare, debattör, rådgivare, bloggare

Twitter

@lilltamilen

Monica Normark

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Monica Normark monica.normark@sekab.com 0660-794 80 070-230 14 86

Hej!

Har du frågor eller funderingar?