Bioraffinaderi Örnsköldsvik

Här samverkar vi med andra företag i en ledande miljö och  infrastruktur  för skoglig bioraffinaderiutveckling.

Naturens gåvor

I Örnsköldsvik ligger Europas främsta bioraffinaderi med skogsråvara som bas. Här finns Sekab, som ett av flera företag som omvandlar förnybar vedråvara till olika gröna produkter med vitt skilda användningsområden.

Våra produkter vidareförädlas sedan av våra kunder och används bland annat inom textilindustri, medicinframställning, livsmedel, färger, drivmedel, byggmaterial och hygienprodukter. Innebörden av begreppet bioraffinaderi är att ta tillvara så mycket som möjligt av råvarans beståndsdelar och tillverka en mängd olika produkter, att göra mer av trädet.

Råvaror från bioraffinaderiet används för att tillverka många olika produkter:

  • Textilier
  • Läkemedel
  • Livsmedel
  • Färger
  • Drivmedel
  • Byggmaterial
  • Hygienprodukter

I Sverige har vi en lång tradition av att bruka och förädla våra skogar, vilket gjort oss till något av ett skogsindustriellt föregångsland i världen. Att ta tillvara på skogsråvaran på bästa sätt och maximera värdet av produktströmmarna är vad idéerna kring bioraffinaderiet handlar om, ett naturligt steg för svensk skogs- och processindustri. Skogen har en stor potential som vi vill förvalta och utveckla på ett hållbart sätt.

Ett avancerat bioraffinaderi

De olika produktströmmarna i bioraffinaderiet vidareförädlas inom till högkvalitativa specialprodukter med många användningsområden såsom i framställning av kemikalier, biodrivmedel, värme- och köldbärarmedier, teknisk etanol, färger, viskos och byggmaterial. Miljöfrågorna är viktiga i bioraffinaderiet, all produktion sker under stor miljöhänsyn.

De olika företagen nyttjar procesströmmar från varandra och samarbetar även om energiförsörjning, reningsanläggning och annan infrastruktur.

De olika företagen nyttjar procesströmmar från varandra och samarbetar även om energiförsörjning, reningsanläggning och annan infrastruktur. Bioraffinaderiet kan alltid utvecklas vidare och är därmed även ett framtidskoncept, men här i Örnsköldsvik har vi redan kommit en bra bit på vägen.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?