ED95
- det klimat-
smarta valet

Kyl- och Frysexpressen valde ED95 från SEKAB - ett väl beprövat biodrivmedel med små utsläpp och mycket stor klimatnytta till skillnad från diesel.

Läs mer och titta på filmen

ED95, SEKAB:s biodrivmedel för tunga transportfordon, är ett väl beprövat alternativ till diesel med små utsläpp och mycket stor klimatnytta.

Gör tunga transporter klimatsmarta med rätt drivmedel

Transportbranschen ser dieselbrist på horisonten och klimathotet kräver snara åtgärder. De ökande tunga vägtransporterna måste ställa om till förnybara drivmedel.

ED95, SEKAB:s etanolbaserade biodrivmedel för tunga fordon som lastbilar och bussar, är ett väl beprövat alternativ till diesel med små lokala utsläpp och mycket stor klimatnytta. Det skapar klimatsmarta transporter helt enkelt.

Kyl & Frysexpressen kör på andra generationens etanol

För kunder med särskilt höga krav på sänkta koldioxidutsläpp leveras ED95 även tillverkad av andra generationens etanol framställd av restprodukter från befintlig tillverkning. Detta innebär att inga odlingsarealer tas i anspråk och att drivmedlet inte konkurrerar med produktion av föda.

Ett företag som har gjort en kraftfull satsning genom att till stor del byta till förnybara drivmedel är transportföretaget Kyl & Frysexpressen i Stockholm. De kör på andra generationens etanol från SEKAB åt flera av de stora dagligvarukedjorna.

– Vi har 70 bilar idag, 15 är etanoldrivna och vi skulle gärna byta på samtliga bilar, säger Robert Barkensjö, administrativ chef på Kyl- och Frysexpressen. Jag tror att den allmänna opinionen kommer att kräva det framöver. När det sker står vi ganska bra rustade, vi har ju testat det här i två års tid nu och vet att det fungerar.

ED95ett förnybart alternativ till diesel

ED95 är ett fossilfritt alternativ till diesel, men med liknande egenskaper i motorerna. Det är bara en liten modifiering av motorn som krävs, vilket Scania har lång erfarenhet av.

– Det här är något som vi gjort kommersiellt i snart 30 år nu. Den första riktigt kommersiella flottan startade i Stockholm på 80-talet. Vi tycker att det är ett väldigt bra drivmedel eftersom vi kan använda det i en modifierad dieselmotor som är precis lika effektiv som den vanliga dieselmotorn. På det sättet använder man etanolen på bästa sätt.

För att skapa hållbara tunga transporter så kommer det att krävas många olika verktyg där biodrivmedel är ett av de viktigaste. Bland biodrivmedlen finns egentligen bara tre kommersiella och hållbara alternativ: etanol, biodiesel och biogas.

– För oss på Scania är det väldigt viktigt att ha bra produkter för alla de här tre biodrivmedlen och etanol är det största, billigaste och faktiskt också det mest hållbara av dem här biodrivmedlen, säger Jonas Strömberg på Sustainable Systems Scania.

SEKAB erbjuder andra generationens etanol

Kyl & Frysexpressen har valt att specifikt köpa ED95 producerad från andra generationens etanol, SEKABs premiumkvalitet. Denna etanol tillverkas av rester av befintlig produktion.

– Andra generationens etanol innebär att man använder en annan typ av råvaror än det man gör i första generationen och det i sin tur betyder att man använder råvaror som inte konkurrerar med mat. Det är framförallt den stora skillnaden, säger Charlie Ryden på SEKAB

Hundratals fordon kör på ED95 i Sverige

Mer än 800 fordon i Sverige kör redan på ED95, bland annat många av Stockholms Lokaltrafiksbussar.

– Eftersom vi ser att framförallt den tunga transportsektorn står inför en framtida dieselbrist så behöver vi bra, hållbara och billiga substitut till diesel. Här ser vi att etanolen förmodligen är det mest kostnadseffektiva sättet att ersätta dieseln av alla biodrivmedel, säger Jonas Strömberg.

Andra generationens etanol ger stor miljövinst till små kostnader

– Miljövinsten är ju enorm med upp till 80 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med en vanlig, traditionell diesellastbil mot en kostnad på ett par procent mer. Det är en väldigt billig vinst för miljön. En lastbil motsvarar ungefär en besparing på 100 personbilar, så med våra tolv etanollastbilar så innebär det egentligen att det är 1200 personbilars utsläpp som vi har reducerat, avslutar Robert Barkensjös.

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Klimatsmarta transporter

  – med ED95

  Bild för ED95 film

  Se filmen