ED95
- det klimat-
smarta valet

ED95 från SEKAB – ett väl beprövat biodrivmedel med små utsläpp och mycket stor klimatnytta till skillnad från diesel.

Läs mer och titta på filmen

ED95, SEKAB:s biodrivmedel för tunga transportfordon, är ett väl beprövat alternativ till diesel med små utsläpp och mycket stor klimatnytta.

Gör tunga transporter klimatsmarta med rätt drivmedel

Transportbranschen ser dieselbrist på horisonten och klimathotet kräver snara åtgärder. De ökande tunga vägtransporterna måste ställa om till förnybara drivmedel.

ED95, SEKAB:s etanolbaserade biodrivmedel för tunga fordon som lastbilar och bussar, är ett väl beprövat alternativ till diesel med små lokala utsläpp och mycket stor klimatnytta. Det skapar klimatsmarta transporter helt enkelt.

För kunder med särskilt höga krav på sänkta koldioxidutsläpp leveras ED95 även tillverkad av andra generationens etanol framställd av restprodukter från befintlig tillverkning. Detta innebär att inga odlingsarealer tas i anspråk och att drivmedlet inte konkurrerar med produktion av föda.

ED95ett förnybart alternativ till diesel

ED95 är ett fossilfritt alternativ till diesel, men med liknande egenskaper i motorerna. Det är bara en liten modifiering av motorn som krävs, vilket Scania har lång erfarenhet av.

– Det här är något som vi gjort kommersiellt i över 30 år nu. Den första riktigt kommersiella flottan startade i Stockholm på 80-talet. Vi tycker att det är ett väldigt bra drivmedel eftersom vi kan använda det i en modifierad dieselmotor som är precis lika effektiv som den vanliga dieselmotorn. På det sättet använder man etanolen på bästa sätt.

För att skapa hållbara tunga transporter så kommer det att krävas många olika verktyg där biodrivmedel är ett av de viktigaste. Bland biodrivmedlen finns egentligen bara tre kommersiella och hållbara alternativ: etanol, biodiesel och biogas.

– För oss på Scania är det väldigt viktigt att ha bra produkter för alla de här tre biodrivmedlen och etanol är det största, billigaste och faktiskt också det mest hållbara av dem här biodrivmedlen, säger Jonas Strömberg på Sustainable Systems Scania.

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Klimatsmarta transporter

  – med ED95

  Bild för ED95 film

  Se filmen