Våra fokusområden

Ansvarsfulla affärer

Utveckling för dagens och morgondagens affär

En kemiindustri som får alltmer bråttom att hitta hållbara insatsvaror kommer behöva vara lösningsorienterad. Med beprövad erfarenhet av att producera kemikalier från biobaserad råvara erbjuder Sekab nuvarande och kommande kunder partnerskap för förändring.

Sekabs biobaserade produkter hjälper kunder i hela Europa att minska sina klimatavtryck. 96 procent av all tillverkningsindustri använder kemikalier
i processen och dessa är, jämfört med andra utsläppsminskande åtgärder, lätta att ersätta. 2023 var ett tufft år för europeisk industri och detta påverkade även organisationers förmåga att prioritera övergång till mer hållbara insatsråvaror. För Sekab har fokus under året varit att fortsätta driva på och visa fördelarna med biobaserade kemikalier och rusta för att kunder åtminstone när marknaden vänder ska vara redo att ta steget. Dialoger med nuvarande och potentiella kunder handlar både om Sekabs nuvarande produkter och produkter som ligger nedströms från dem.

– Allt fler börjar se över sina inköpta råvaror och fundera över hur de ska göra dem mer hållbara. Vi får frågor både om att tillverka helt nya produkter, men också om att samarbeta med slutkund samt deras leverantörer, säger Adam Lindholm, marknadschef.

Allt fler börjar se över sina inköpta råvaror och fundera över hur de ska göra dem mer hållbara. Vi får frågor både om att tillverka helt nya produkter, men också om att samarbeta med slutkund samt deras leverantörer

adam lindholm

marknadschef

Sekabs Code of Conduct skickas med alla våra avtal för att säkerställa att samtliga kunder och leverantörer delar vår värdegrund. Nolltolerans gäller givetvis mot mutor, korruption och andra konkurrensbegränsande åtgärder. God affärsetik och transparens genomsyrar allt vi gör och genom tydlighet i våra åtaganden och krav gentemot leverantörerna säkerställer vi vår verksamhet. Att tillverka helt nya produkter kräver mycket av Sekabs utvecklingsarbete.

Under 2023 har Sekab rekryterat en chef för forskning och utveckling i Anna Svedberg. I sin roll kommer Anna att leda utvecklingsarbetet mot nya produkter där samarbete med kunder, teknikleverantörer, forskningsaktörer och akademi kommer att vara viktigt för Sekabs utveckling.

– Sekab har fantastiska möjligheter. Vår långa erfarenhet av att tillverka kemikalier av etanol ger oss en stor konkurrensfördel när vi tittar framåt. Det är inte brist på idéer så vår viktigaste uppgift är att välja de mest attraktiva spåren och snabbt ta dem till marknaden, säger Anna Svedberg.

poäng av fem möjliga blev resultatet när våra kunder betygsatte oss under året.

Nytt arbetssätt för rätt arbetsfokus

Gröna kemikalier kommer på sikt behövas i alla branscher, men för att välja rätt spår att utveckla just nu, arbetar hela Sekab tillsammans för att hitta de mest lönsamma och intressanta projekten. För att driva detta har ett nytt arbetssätt som tydligare integrerar utvecklingsarbetet med affären implementerats under 2023. Samtliga nya affärsidéer eller produkter hanteras i ett så kallat projektforum med representanter från utveckling, marknad, ekonomi samt teknik.

Från bilar till butandiol

  • Några exempel på utvecklingsprojekt som haft fokus under året visar på bredden i Sekabs kunskap och vikten av att vara stringent i prioriteringen.
    Polestar 0-projektet där Polestar samlat ett antal tunga aktörer för att skapa en helt klimatneutral bil till år 2030 rullar på. Under 2023 har arbetet med att kartlägga alla värdekedjor intensifierats och fler partners har tillkommit. Det blir mycket tydligt hur stor del i en bil som är kemikalier.
  • Sekab har beviljats forskningsmedel från Vinnova inom programmet Bioinnovation för att producera Butandiol från en sockerström genom fermentering. Butandiol är en plattformskemikalie med bred användning och demonstrerar en intressant rutt i ett högintressant område att producera gröna kemikalier från socker genom fermentering. I projektet nyttjas Sekabs teknologi för att producera socker från barrved och skogliga restströmmar och socker kommer att produceras i Sekabs demonstrationsanläggning för teknologin. Projektet sker i samarbete med RISE Processum, Metsä Board i Husum och Höglandssågen och projektet löper under kommande två år.
  • Arbetet med att utveckla teknikplattformen CelluApp som gör andra generationens etanol från restprodukter från skogsindustrin fortsätter tillsammans med den indiska samarbetspartnern Praj.
  • Sekab driver också en handfull projekt som tittar på nya produkter nedströms från primärt acetaldehyd som på sikt skulle kunna få stor positiv effekt på breda, konsumentnära branscher.

Hej!

Vill du kontakta oss?