Sekabs ledning

Mikael Fränckel

Mikael Fränckel

President and CEO

Jessica Eklöf

Head of Finance
Emil Källström

Emil Källström

EVP and Head of Sales, Marketing and Outreach
Mikael Lundqvist

Mikael Lundqvist

Head of Production and Maintenance
Sven Olsson

Sven Olsson

Head of Technology/IT/HSEQ

Hej!

Har du frågor eller funderingar?