Sekabs ledning

Mikael Fränckel

Mikael Fränckel

VD och koncernchef

Jessica Eklöf

Finansdirektör
Monica Normark

Monica Normark

Chief Technology Officer (CTO)

Sofie Indevall

Marknadschef
Ylwa Alwarsdotter

Ylwa Alwarsdotter

Vice VD och strategisk affärsutvecklare
Mikael Lundqvist

Mikael Lundqvist

Chef produktion & underhåll
Sven Olsson

Sven Olsson

Chef HSMQ, Teknik & IT

Hej!

Har du frågor eller funderingar?