Sekabs ledning

Mikael Fränckel

Mikael Fränckel

VD och koncernchef

Jessica Eklöf

Finansdirektör
Emil Källström

Emil Källström

Vice VD och chef för strategisk affärsutveckling
Sofie Indevall

Sofie Indevall

Marknadschef
Mikael Lundqvist

Mikael Lundqvist

Chef produktion & underhåll
Ylwa Alwarsdotter

Ylwa Alwarsdotter

Vice VD och strategisk affärsutvecklare
Sven Olsson

Sven Olsson

Chef HSMQ, Teknik & IT
Monica Normark

Monica Normark

Chief Technology Officer (CTO)

Hej!

Har du frågor eller funderingar?