Biorefinery
Demo Plant

Världsledande forskning och utveckling

Avancerat forsknings- och utvecklingsarbete

Under 2004 invigdes det som då kallades Etanolpiloten i Domsjö fabriksområde i Örnsköldsvik.

Här har Sekab E-Technology bedrivit avancerat forsknings- och utvecklingsarbete för att verifiera samtliga processteg som krävs för att kommersialisera bioraffinaderitekniken som tar tillvara värdet i restprodukter från skogs- och jordbruk. Målet: kemikalier och drivmedel som varken kräver fossila resurser eller åkermark och som lever upp till framtidens krav på miljönytta och hållbarhet.

Globalt drivs ett hundratal olika forsknings- och utvecklingsprojekt om cellulosaetanol och Sekabs CelluApp teknik anses tillhöra de främsta i världen, speciellt när det gäller cellulosa från skogsrester som råvara. Demoanläggningen har finansierats med pengar från Energimyndigheten, EU och Sekab. Numera drivs BDP-anläggningen i kampanjer med fokus på kundlösningar och forskningsprojekt.

Idag finansieras verksamheten genom privat finansiering.

Unikt för Biorefinery Demo Plant är att den har bedrivits kontinuerligt med skiftgående operatörer mellan 2004 och 2021. Sekab har erfarenhet från ca 50 000 timmars drift i demoanläggningen, det har skapat ett unikt know-how och kunskap som ännu inte finns någon annanstans i branschen. Numera drivs BDP-anläggningen i kampanjer med fokus på kundlösningar och forskningsprojekt.

Så gör vi socker, etanol och lignin av cellulosa

Den process som utvecklats av Sekab E-Technology består i huvudsak av fyra steg: förbehandling, enzymatisk hydrolys, jäsning och upparbetning.

Läs mer

Hej!

Vill du kontakta oss?